среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu prócz kilku przypadków.

Projekotwanie ploty z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz wyjątkowych wypadków.

Plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu oraz zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ploty z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy planowane sztachetki z Winylu na plot i bramę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий